Асоциация на Рециклиращата Индустрия 

- Българска стопанска камара

- Българска асоциация на металургичната индусрия

- Министерство на околната среда и водите

- Изпълнителна агенция по околна среда

Борса за рециклиращи фирми

Информационен и търговски сайт на металната индустрия

Лондонска борса за цветни метали – актуални цени и наличности

Форум за търговци на скрап

Официална страница на Българското правителство