Крис-Р инвестира в индустриални имоти и терени, иновативна техника в областта на търговията и третирането на  отпадъци.  Ние развиваме своя потенциал и чрез финаниране по европейски програми и публично-частни  партньрства. За бъдещото развитие, компанията разчита и на евентуални Български и чуждестранни партньори, които имат желание да инвестират и работят с нас.

Крис-Р е собственик на недвижими имоти с потенциал за развитие на туризъм и социални услуги. Ние имаме  интерес в областа на възобновяемите енергийни източници и на екологично чистите методи за отопление. В тази връзка, фирмата проучва потенциала за създаването на фабрика за еко пелети.

Крис-Р може да участва в бъдещ проект с терен, недвижим имот и съфинансиране, заедно с Български или чужд партньор.

В желанието си да предоставим комплексна услуга на нашите клиенти, ние перманентно разширяваме списъка с кодове отпадъци, които имаме право да третираме. Портфолиото ни покрива почти целия спектър опасни и неопасни отпадъци.